Okulumuzda engel yok. İşaret dili derslerimiz var. 2015 yılından beri, beşinci sınıftan itibaren ders programımız içinde işaret dili eğitimi alıyor ve bir yıllık eğitim sonunda işaret dili eğitimi aldığımıza dair belge almaya hak kazanıyoruz. Kurumumuzda işaret dili tercüme etme ve öğretme yetkisi bulunan altı öğretmenimiz vardır.
 

Öğrencilerimizden İlayda'nın işaret dili tanıtımı:

Sadece yabancı dil bilmek artık marifet değil… Daha zor ulaşılana ulaşmak gerekiyor. Ben sessiz insanların sesi oluyorum. Ses çıkartmadan konuşabiliyor, anlaşabiliyor, hayat kolaylaştırabiliyorum. Benim ellerimin de dili var, ya senin?

İşaret dili, işitme yetersizliğinden etkilenmiş bireylerle iletişim kurmak için oldukça önemli ve gereklidir. Fakat insanlar tam anlamıyla bu konuda bilinçlendirilemediği için işitme sorunu olan insanlar birçok yeni sorunla daha karşı karşıya kalmaktadır. Bu sorunların temelinde, işitme problemi olmayan insanların onlarla iletişim kurmaması, onları anlamaya çalışmaması yatıyor.

İnsanlar bu dili bilmediği için, birbirini ya duyamıyor ya da anlamıyorlar yani karşılıklı iletişim kurulamıyor. Bu durum işitme engellilerin istihdam, eğitim, sağlık, sosyalleşme, ifade ve düşünce özgürlüğü gibi en temel insan haklarına erişimini engelliyor!

İşaret dili işitme veya konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz, görsel bir dildir.

Tarihi insanlık kadar eskiye dayanan işaret dilinin Osmanlı mahkemelerinde de anlaşabilmek için resmi olarak kullanıldığına dair belgiler vardır.

Topraklarımızda ilk işitme engelliler okulu yine Osmanlı döneminde II. Abdülhamit tarafından 1902′de kurulan Yıldız Sağırlar Okulu’dur. Bu okul, engelliler açısından eğitimde fırsat eşitliği sağlanmasına önem verildiğinin bir göstergesi kabul edilir.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre dünyada kayıt altında olan 700 milyondan fazla işitme problemli birey var. Neredeyse ülkemizdeki bütün insanların toplamından on kat fazla. Ve bu kadar çok insan kalan diğer milyarlarca insanı anlamakta ya da dertlerini bizlere anlatmakta zorluk yaşıyor. 700 milyon insan… Düşünebiliyor musunuz? Bu insanları kazanmak için engelsiz insanların çaba sarf etmesi gerekir. Ben okulum sayesinde bu olayın farkına vardım. Ve bu işe gönüllü oldum.

Maalesef böyle bir insanlık görevi konusunda bile insanların heveslenmesi için bunun popüler olması, moda olması ya da zorunlu olması gerekiyor. Gerçekten de artık büyük şirketler çalışanlarının işaret dili bilmesini istiyor. Birçok firma işaret dili eğitimi olanlarla çalışmayı tercih ediyor. Aslında ulvi bir açıdan yaklaşmasalar da kendi açılarından haksız sayılmazlar. Çalışanları işaret dili bilirse fazladan hitap edebilecekleri 700 milyon insan daha olacak. Mesela öğretmen olsak, bir velimiz gelse, bu velimiz konuşma veya duyma engelli olabilir. Eğer onunla konuşabilirsek hem biz hem de velimiz çok mutlu oluruz. Bu her meslek için geçerlidir. Bu yüzden şu an hala toplumumuzda işaret dili pek fazla yaygın bilinmiyor olsa da insanlar bu aralar işaret dili öğrenmek için çok fazla gayret sarf ediyorlar.

Aslında her insanın empati yapması gerekir çünkü bu ‘’neden işaret dili öğrenmeliyim’’ sorusunun cevabıdır. Duymadığınızı hayal etmeye çalışmak bile ne kadar zor bir şey. Sürekli tehdit altında hissedebilirsiniz. Tedavilerden ve insanların gereksiz sorularından usanırsınız. En basitinden konuşulanı anlamak için dudak okumaya çalışırsınız. Dudak okumak için çok çok dikkat etmek, özen göstermek gerekir. Biz işitme yetersizliği olmayan insanlar ne kadar şanslı olduğumuzu fark edip yaşamımızda yeri ve değeri olan insanlara kendilerinin değerlerini fark ettirmek için işaret dili öğrenmeliyiz.

Bizim işaret dili derslerimiz var. Okulda hepimiz işaret dili öğrendik ve devam ediyoruz. Şarkıları, marşları, kitapları, şiirleri tercüme ediyoruz. Kısa filmler, videolar çekiyoruz. Bunları işaret dili öğretme ve tercüme etme yetkisi olan öğretmenlerimizle başarıyoruz. Sosyal yaşantımıza da, insanlık anlayışımıza da olumlu etki ediyor. Ayrıca vücut dilimi doğru kullanmayı (vücut dili ve işaret dili çok farklı şeylerdir) ve bedenime hakim olmayı öğrendim.

Engelsiz bir yaşam için duyarlıyım ve benden daha az şanslı olanlara ve hepimizin yarınlarına umut oluyorum.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis