Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'nde ST Kolej Farkı

Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi'nde ST Kolej Farkı

Süheyla Tokyay, milli eğitim sistemine yön vermeye devam ediyor. Sunduğu örnekler ve sistemdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla önerilen çalışmalarıyla ST Kolej rehberlik birimi özellikle MEB müsteşarları ve YÖK yetkilileri tarafından ilgiyle dinlendi. Gerekli görüşmeler sağlandı.

 

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği, Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği ve Türkiye Barolar Birliği’nin organize ettiği II. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi; Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve dünyanın dört bir yanından akademisyenlerin katılımıyla Ankara’da gerçekleşti.

Çocuk istismarı ve ihmali yüzlerce alt başlıkla ele alınabilecek olan çok geniş bir alandır. Akran zorbalığı, siber şiddet (internet/teknoloji kullanarak zarar verme), gereksiz eğitim materyalleri satışı, bağımlıklar günümüzde okullarda en sık rastlananlar olsa da her türlü fiziksel, cinsel, psikolojik ve duygusal istismarı önlemek, fark etmek, harekete geçmek konularında veliler gibi öğretmenlere de büyük sorumluluk düşmektedir. Fakat yapılan araştırmalara göre ülkemizde eğitimcilerin büyük çoğunluğu ihmal ve istismara uğrayan çocukları fark edebilecek yeterli bilgi ve donanıma sahip değildir.

Çağdaş eğitim sisteminin öğretmene verdiği görevlerin bilinciyle, öğrencilerimizin gelişsel açıdan her ihtiyacının giderilmesi adına ST Kolej kongredeydi.

“Okulun Önemi”, “Çocuk İhmal ve İstismarının Önlenmesinde Eğitim Programları ve Eğitimcinin Rolü”, “Sistemdeki Sorunlar”, “Çocukları Siber Suçlardan Korumak İçin Velilerin Bilinçlendirilmesi”, “Çocuk Haklarının İhmali”, “Çocuğun Korunmasında Anne ve Babanın Psiko-sosyal Durumu” panellerinde rol alan ST Kolej rehberlik birimi sunduğu örnekler ve sistemdeki aksaklıkların giderilmesi amacıyla önerilen çalışmalarıyla göz doldurdu. Özellikle MEB müsteşarları ve YÖK yetkilileri tarafından ilgiyle dinlenen ekibimiz eğitim fakültelerinde öğretmen adaylarının alacakları zorunlu dersler konusunda ve temel eğitim rehberlik müfredatı alanında yapılması gerekli yenilikler konusunda görüşmeler gerçekleştirdi. Akademisyenlerle yeni projelere dair fikir alışverişi sağlandı.

Rehberlik birimimizin tüm eğitim öğretim kadromuza yönelik; çocuklara kötü muamelenin önlenmesi, çocuk koruma sistemleri, mağdur çocukları koruma eğitimlerinin ardından ailelere yönelik farkındalık çalışmalarımız programlandırıldığında, tarihler velilerimize bildirilecektir.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis