MESLEK TANITIM REHBERİ

MESLEKÎ VE TEKNİK ÖĞRETİM YAPAN OKUL MEZUNLARINA SAĞLANAN HAKLAR
1. Anadolu teknik lisesi, teknik lise, Anadolu meslek lisesi, endüstri meslek lisesi ve kız meslek lisesi ile çok programlı liselerin bu okullarda uygulanan bölümlerinden mezun olanlar, 3795 sayılı kanuna göre TEKNİSYEN unvanı ile istihdam edilirler.
2. Anadolu teknik lisesi ve Anadolu meslek lisesi mezunları, yabancı dille eğitim görmenin avantajlarına sahip olurlar.
3. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumlarından mezun olanlar, yükseköğretim kurumlarına girebilmek için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavına (ÖSS) katılma hakkına sahiptirler. Meslekî ve teknik orta öğretim kurumları mezunları ayrıca, 4702 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Kanunun 45 inci maddesinde yapılan değişiklik gereğince, sınavsız olarak alanlarındaki meslek yüksekokulu programlarına girebilmektedirler.
4. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı sonunda, Yükseköğretim Kurulunca belirlenen alanlarının devamı niteliğindeki yüksek öğretim programlarını tercih etmeleri durumunda, ÖSS-Yerleştirme puanları hesaplanırken, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.8 katsayısı ile çarpılmak suretiyle ÖSS puanlarına eklenmekte, ayrıca, ağırlıklı orta öğretim başarı puanları 0.08 katsayısı ile çarpılarak elde edilen rakam kadar ek puan verilmektedir.
5. Yüksek öğretime devam etmeyenlerin iş bulmaları ve mesleklerinde ilerlemeleri daha kolay olmaktadır.
6. Kamu kurum ve kuruluşlarında branşlarında görev alan mezunlar, genel lise mezunlarına göre bir üst derece ile işe başlarlar.
7. Anadolu teknik lisesi ve teknik lise mezunlarına, 3308 sayılı kanuna göre, doğrudan İŞYERİ AÇMA BELGESİ verilir.
8. Anadolu meslek lisesi ve meslek lisesi mezunları, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununun değişik 30'uncu maddesi gereğince, işyeri açabilmek için şart olan "USTALIK" belgesine, ustalık sınavına girerek ulaşabilirler.
9. Meslekî ve teknik öğretim yapan okullarda eğitim görenler okul ve işyerlerinde iş eğitimi almış olmaları sebebiyle mesleğe yatkın olurlar ve meslek değiştirmek istemeleri halinde yeni mesleğe çok kısa zamanda intibak edebilirler.
10. Eğitimleri süresince iş hayatını yakından tanıyacaklarından kendi işyerlerini kurup çalıştırabilirler.
İşletmelerde Meslek Eğitimi Gören Öğrenciler;
1. İşletmelerde meslek eğitimi süresince yaşlarına uygun asgari ücretin % 30'undan az olmamak üzere ücret alırlar.
2. İşletmenin sağladığı diğer sosyal imkânlardan faydalanırlar.
3. Hastalık, iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigorta edilirler.
4. Eğitimleri süresince muayene ve tedavi masrafları Sosyal Sigortalar Kurumu'nca karşılanır.
5. Okul atölyelerinde bulunmayan eğitim aracı, makine ve teçhizatı işletmelerde görüp kullanma imkânına sahip olurlar.
6. Meslekî bilgi ve becerilerini işyerlerinde gerçek iş şartlarında geliştirirler. Öğrencilerin kendilerine olan güveni artar.
7. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni iş alanlarına uygun programlarla, daha çok uygulama yaparak eğitilirler.
ÖĞRETİM DAİRELERİNİN OKUL VE MESLEK ALANLARINI TANITICI BİLGİLER
1. ERKEK TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR (TABLO-3)
A-ANADOLU TEKNİK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu teknik liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda öğrencilere, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte endüstriyel teknik alanlarda meslekî formasyon verilmesini ve en az bir yabancı dil öğretilmesini amaçlayan, öğrencileri hem hayata, hem de yüksek öğrenime hazırlayan, programlar uygulanmaktadır.
Anadolu teknik liselerinde Almanca, Fransızca, İngilizce ve Japonca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.
Anadolu teknik liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
B-ANADOLU MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir.
Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.
Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır. Bu okulların denizcilikle ilgili Gemi Elektroniği ve Haberleşme, Gemi Makinaları ve Güverte bölümlerine kontenjanın üç katı kadar öğrenci yerleştirilmektedir. Bu öğrenciler, yerleştirildikleri okul müdürlüğünce kurulan komisyonca ayrıca mülâkat ve kondisyon sınavına tabi tutulmakta olup bu sınavda başarılı olanların kesin kaydı yapılmaktadır.

ANADOLU TEKNİK VE ANADOLU MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR
BİLGİSAYAR
Bilgisayarlar, kendisine programlar vasıtası ile tanımlanan yöntemleri kullanarak bilgileri depolayan, düzenleyen ve işleyerek yeni bilgiler üretebilen, gerektiğinde temel depolama, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin yanında karar modelleri üretebilen makinalardır.
Bilgisayar teknolojisi iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Donanım (HARDWARE) ve yazılım (SOFTWARE)'dir. Donanım, bilgisayarların iç yapısı ile ilgili olup elektronik kısmının çalışmasını inceler. Yazılım ise, bilgisayar programının hazırlanması ve kullanılması ile ilgilidir.
Öğrencilere; yazılım alanında çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işletim sistemleri, dos komutları, basıc file yazılımlar, virüsler, basıc programlama, dosya işlemleri, pascal programlama, fonksiyonlar, prosedürler, alt programlar, grafikler, C programlama, giriş-çıkış işlemleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.
Donanım alanında ise, çağırma, bildirim ve aydınlatma tesisatları, temel elektronik ve baskı devresi, güç kaynakları ve transistörlü yükselteçler, işlemsel yükselteçler, lojik yapılar, multivibratörler, bileşimsel devre uygulamaları, sayıcı ve kaydediciler, endüstriyel elektronik uygulamaları, mikro işlemciler, elektronik kumanda, sensör-transdüsörler, hafızalar, arıza bulma-giderme, A/D-D/A arabirim teknikleri, PLC proje uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
BİLGİSAYARLI NÜMERİK KONTROL (CNC)
NC (numerik kontrol) rakamlardan, harflerden, noktalama işaretlerinden ve belli bazı sembollerden oluşan kodlar yardımıyla herhangi bir tezgaha kumanda edilmesidir.
CNC (Bilgisayarlı Nümerik Kontrol) ise nümerik kontrollü tezgahlarda kontrol sisteminin bilgisayar yardımıyla yapılıp üretimin gerçekleştirilmesidir.
CNC tezgahlardaki çalışmalarda, operatörün el becerisi yerine tezgahı programlama ve kumanda ön plandadır. Çalışmalar daha ziyade teorik bilgiler ve bilgisayar kullanmak suretiyle yapılmaktadır.
Öğrencilere, el tesviyesi, vargel, torna, freze, CNC torna, CNC freze, torna programlama, freze programlama, proje ile ilgili temel ve ileri meslekî bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Bölüm mezunları, kendi işyerlerini açabilecekleri gibi, bilgisayar kontrollü tezgahlarla üretim yapan işletmelerde de çalışabilirler.
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
Bilişim alanındaki iş gücü açığı ve sektör gereksinimlerine uygun eğitim vererek meslek edindirmek, mezunları uluslar arası alanlarda çalışacak düzeye getirmek, meslek standartlarına dayalı yeterliliklerin belgelendirilmesini sağlayarak sektörün bilişim alanında orta kademe insan gücü ihtiyacı karşılamaktır.
Bilişim Teknolojileri Bölümünde okuyan bir öğrenci, Bilgisayar (Yazılım), Bilgisayar (Donanım), Ağ Yönetimi, Web Tasarımı dallarında eğitim alır.
BOYA-APRE
Boya-Apre; tekstil ürünlerinin çeşitli metodlarla boyanması, parlaklık, yumuşaklık, dolgu kazandırılması, estetik görünüm sağlanması konularını içine alan bir meslek dalıdır.Öğrencilere ön işlemler, boyama, baskı, kimyasal apre, elyaf ön terbiye, boyar madde analizleri, boya-apre baskı ile ilgili temel ve ileri meslekî yeterlikler kazandırılmaktadır.Bu bölüm mezunları, iplik, dokuma, örme, boya-apre, hazır giyim gibi iş kollarında geniş bir istihdam imkanına sahiptirler.
DOKUMA
Dokumacılık, tekstil sanayinin dokuma yüzeylerini oluşturma alanını kapsar. Dokuma yüzeyleri çeşitli ipliklerin birbirleri ile belirli kurallar içinde bağlantı kurmaları ile gerçekleşir. Kumaş yüzeylerinin oluşabilmesi için ipliklerin bağlantılarını gerçekleştiren hazırlık ve dokuma işlemleri dokumacılığın uygulama alanıdır.
Bu bölümde öğrencilere, elyaflar, dokuma ürünleri ve dokuma çeşitleri, çile açma ve sarma, bobin sarma, büküm, atkı, sarma, el dokuma tezgahları, kumaş makinaları, kumaşların tahlili, iplik sistemleri ve tezgahlarda çalışma esasları ile ilgili bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Bölüm mezunları dokuma endüstrisinde istihdam imkânına sahiptirler.
ELEKTRİK
Elektrik bölümü; elektrik enerjisinin elde edilmesi, dağıtımı, kullanılabilecek duruma getirilmesi, elektrikli araç ve cihazların tesisi, montajı, bakımı, onarımı ve kullanımı ile ilgili alanları kapsar.
Bu bölümde öğrencilere; çağırma ve bildirim tesisatları, aydınlatma tesisatları, temel elektronik, güç kaynakları, transistörlü yükselteçler, endüvi sarımı, elektrikli ev aletleri, endüstriyel elektronik uygulamaları, stator sarımı, bir fazlı trafo sarımı, üç fazlı trafo sarımı, paket şalterler, kumanda devreleri, otomatik kumanda, tablo ve panolar, endüstriyel motorlar, hız kontrol, kompanzasyon ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, yetkili elektrikçilik belgesine sahip olabildikleri gibi, elektrik ve kumanda işleri ile ilgili alanlarda istihdam edilebilirler. Her türlü elektrikli araç ve cihazların tesisat, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilirler. Az bir sermaye ile kendi işyerlerini ve servislerini kurabilirler.
ELEKTRONİK
Elektronik bölümü; zayıf akım ve elektromanyetik dalgaların üretilmesi, alınması, verilmesi ve bunlarla ilgili cihazların kullanılması bakım ve onarımı alanlarını kapsar.
Bu bölümde; dijital ve endüstriyel elektronik, alıcı-verici ve yükselticiler, televizyon, audiovizyon, elektronik kumanda ve bunların uygulamaları, çeşitli devreler, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölümü bitirenler her türlü elektronik cihazın tesisi, montajı, kullanımı, bakım ve onarımı ile ayarlarını yapabilirler. Bu tür cihazların ve elektronik kumandanın kullanıldığı işletmeler ile servis istasyonlarında istihdam edilebilirler. Ayrıca az bir sermaye ile kendi servislerini de açabilirler.
ENDÜSTRİYEL ELEKTRONİK
Bu bölümde öğrencilere; temel elektronik, elektroteknik, dijital elektronik, endüstriyel elektronik, mikroişlemciler, elektrik makinaları, elektro pnömatik, otomatik kumanda, bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, endüstrideki elektronik sistemlerin montaj, bakım ve onarım işlerinde çalışabilirler.
ENDÜSTRİYEL MEKANİK
Endüstriyel mekanik meslek alanı; üretimde gittikçe önem kazanan otomasyona yardımcı olmak amacıyla, endüstriyel üretim yapan fabrika ve tesislerde mekanik üretimle ilgili alanlarda üretimdeki aksaklıkların en aza indirilmesi, yeni üretim tesislerinin kurulması, üretim tesislerinin bakımları ve arızalarının giderilmesi ile ilgili bir meslek alanıdır.
Bu bölümde öğrencilere meslek matematiği, malzeme bilgisi, elektrik-elektronik, temel tesviyecilik, metalcilik işlemleri, ısıl işlemler, endüstriyel makine ve aletlerin kullanımı, ölçme ve kontrol, hidrolik-pnömatik gibi alanlarda meslekî bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler endüstriyel üretim yapan tüm fabrika ve tesislerde çalışma imkanına sahiptirler.
ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ
Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü; endüstriyel üretim yapan ve otomasyon teknolojilerini kullanan fabrikaların otomatik kontrol, endüstriyel tasarım ve üretim ile işletim sistemlerinin kurulması, bakımı ve işletmeye alınması ile ilgili bir meslek alanıdır.
Endüstriyel otomasyon teknolojileri bölümü Elektronik ve Makine adı altında iki ana uzmanlık alanından oluşmaktadır. Bu alanlardan; Elektronik alanı Endüstriyel Ürün Tasarımı ve Otomatik Kontrol Network Tasarımı; Makine alanı ise Otomatik Üretim Teknolojisi ve Fabrika Otomasyon Sistem Teknolojileri uzmanlık alanlarına ayrılmaktadır. Öğrenciler, 12. sınıfta bu dört uzmanlık alanından birine yönelerek mezun olabilmektedirler.
Bu bölümde genel olarak öğrencilere; fabrika üretim ve otomasyon sistemleri, robotik, dijital elektronik, mikrobilgisayar, programlama, network teknolojisi, ölçme ve kontrol, CAD/CAM teknolojisi, multimedya ve teknik İngilizce konularında yeterlilikler kazandırılmaktadırlar.
Türk-Japon teknik işbirliği ile uygulanan bir proje kapsamında açılan bu bölümde, program bütünlüğü ve ikili anlaşma gereği bölüme kayıtlı tüm öğrenciler, beş yıllık eğitimi tamamlamak zorundadır.
GAZETECİLİK
Dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen ve toplumları ilgilendireceği veya etkileyeceği düşünülen olayların yazılı ve sözlü basına iletilmesini konu edinen bir meslek alanıdır.
Öğrencilere, temel gazetecilik, ses ve görüntü kayıt cihazları, fotoğraf uygulaması ve bilgisayar, haber-haberleşme ve gazete yayınlama tekniği, metin yazarlığı, kitle iletişim araçları ve yayın uygulama konularında temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları yazılı ve sözlü basında ve ajanslarda muhabir, foto muhabiri, redaktör, sayfa sekreteri, pikajcı, montajcı ve dizgici olarak çalışabilirler.
GEMİ ELEKTRONİĞİ VE HABERLEŞME
Bu bölümde öğrencilere gemi, gemiler arası veya gemi ile yer istasyonları arası iletişimin sağlanması veya geminin güvenle seyri için istasyondaki elektronik iletişim aygıtlarının veya gemi seyir aygıtlarının kullanım, bakım, onarım, kurma ve sökme işlemleri ile ilgili teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları; Telsiz Genel Müdürlüğünün açtığı sınavlara katılarak REO ehliyetine sahip olup Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yer haberleşme istasyonlarında uluslararası ehliyete sahip olarak istihdam edilebilirler.
GEMİ İNŞAA
Gemi inşaa; büyük tonajlı gemi, tanker, özel vasıflı gemi, kombine taşıyıcılar, dökme yük gemisi ve benzerlerinin imal ve montajından başlayıp kullanıma hazır hale getirilmesi faaliyetlerini içine alan bir meslektir. Bu bölümde öğrencilere, gemi inşaa ile ilgili olarak teknolojik bilgiler ve üretim uygulamaları ile ilgili temel ve ileri beceriler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları; gemi inşaa sanayiinde, tersanelerde, gemi bakım ve onarımı ile ilgili sektörlerde, gemi inşaa sanayiini destekleyen yan sektörlerde kalifiye eleman olarak çalışabilirler.


GEMİ MAKİNALARI
Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, gemi makinaları ve gemi yardımcı makinalarının işletimi, gemi elektriği ile ilgili teknik bilgi ve beceriler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları; altı ay deniz hizmetini takiben “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme, ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Makine Zabiti” ehliyeti alarak kamu ve özel sektöre ait Türk Deniz Ticaret Filosunda ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.
GÜVERTE
Bu bölümde öğrencilere; gemicilik, novigasyon, yükleme istif, deniz ticaret hukuku, gemi makinaları, meteoroloji, vardiya tutma, deniz haberleşme sistemi, gemi manevraları, denizcilik lâboratuvarı ve denizcilik uygulamaları gibi alanlarda teknik bilgi ve beceri kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları; bir yıl deniz hizmetini takiben, “Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirme, Sınav, Vardiya Tutma, Kütüklenme ve Donatılma Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre, “Sınırlı Vardiya Zabiti” ehliyeti alarak; kamu ve özel sektöre ait Türk ve yabancı bandıralı gemilerde istihdam imkanına sahiptirler.
HİDROLİK VE PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ 
Hidrolik ve pnömatik teknolojisi; iş makinaları, takım tezgahları, ölçme ve kontrol sistemleri, robotik, vb. araç, donanım ve makinalardaki hareketlerin akışkanlar ve hava basıncı aracılığıyla sağlandığı alanları kapsar.
Öğrencilere, hidrolik ve pnönatik teknolojisinin çalışma sistemleri ve elemanları ile ilgili ortak ve temel işlemler, temel elektrik-elektronik ve dijital elektronik bilgisi, elektro pnömatik, lojik pnömatik, ileri hidrolik dersleri ile ilgili ileri yeterlikler ve ayrıca bilgisayar ve mikro işlemciler dersleri ile programlama mantığı üzerinde durulmakta, bilgisayar destekli çizimler, robotik, PLC uygulamaları, endüstriyel hidrolik konularında da temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, endüstride hidrolik ve pnömatik donanımları kullanan ve üretimini yapan hemen her iş kolunda çalışabilirler.
İNŞAAT (ÜST YAPI)
Bu bölümde öğrencilere; ahşap, kagir, dülgerlik, kalıp, duvar, sıva, çatı, kaplama, badana-boya, alçı-kartonpiyer, doğrama, betonarme demirciliği ve yalıtım, yapıda tesisat bilgisi ve bilgisayar uygulamaları ile ilgili temel ve ileri seviyede yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları inşaat sektöründe ve mimarlıkla ilgili bürolarda teknisyen olarak istihdam edilebilirler.
İPLİK
İplik; tekstil üretim sektörüne ait ana koldur. Tekstilin temelini oluşturur ve her çeşit liften iplik elde edilmesi ile ilgili bir alandır.
Öğrencilere, pamuk iplikçiliği, karde iplikçiliği, opan-end iplikçiliği, kalite kontrol, yün iplikçiliği, yarı kamgarın iplikçilik, streıchgarn iplikçilik, sentetik iplikçilik ve bilgisayar ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bölüm mezunları tekstil sanayiinde çalışma imkanına sahiptirler.
KİMYA
Kimya; madde bilimi demektir. Genel olarak maddelerin yapısını, özelliklerini ve değişimlerini inceler. Bu değişimlere sebep olan etkenleri bulur.
Kimya sanayii, klinik uygulamalar, arıtma işlemleri ve benzeri faaliyetlerin hepsi çeşitli aşamalarda kimyasal uygulamaların yanısıra lâboratuvar kontrolleri de gerektirir.
Öğrencilere, anorganik kimya, analitik kimya, analitik ve sınai kimya, biyokimya, enerji kimyası, analitik ve enstrümantasyon analiz ile ilgili temel ve ileri meslekî yeterlikler kazandırılmaktadır.
Kimya bölümü mezunları, birçok sanayi kolunda hammadde ve ürün niteliğini belirlemek, ürün kalitesini artırmak, tıpta teşhis, halk sağlığı çalışmalarında, gıda kontrolleri, çevre problemlerinin belirlenmesi ve çözümü uygulamaları, ürünlerin kontrolü ve standardın oluşturulması gibi alanlarda çalışabilirler.
KONFEKSİYON
Konfeksiyon insanların giyim ihtiyaçlarını karşılamak için değişik ölçü, model ve formlarda seri üretim yapılan tekstil alanıdır.
Öğrencilere, dikiş makinesi egzersizleri, kadın giyimi, erkek giyimi ve çocuk giyimi, kalite kontrol, iş bilimi ve kalıp hazırlama ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları özellikle bant sistemine göre iş akışı doğrultusunda seri üretim yapan hazır giyim endüstrisinde çalışabilirler.
KONTROL VE ENSTRÜMANTASYON TEKNOLOJİSİ
Endüstriyel üretimdeki işlem kontrol ihtiyacını karşılayacak olan sistemlerin kullanılması; elle kontrolden otomatik ve bilgisayarlı kontrole doğru bir gelişme göstermektedir.
Kontrol ve enstrümantasyon teknolojisi, çağdaş endüstriyel mekanik, hidrolik, pnömatik, elektronik sinyallerle işlem ölçümlerini, sinyal dönüşümlerini, iletimlerini, hata tespit ve giderme yöntemlerini, testlerini ve ayar uygulamalarını programlanabilir işlem kontrol setleri ve bilgisayar kontrol sistemleri ile yapmayı sağlayan bir meslek alanıdır.
Öğrencilere, imalât işlerinin ve işlemlerinin değerlendirilmesi, test edilmesi, hata ve arızalarının bulunması, giderilmesi ile güvenilirliğinin sağlanması için dijital-analog kontrol ve enstrümanların, bakım, onarım, güvenlik ve ayarları yapılarak hizmete konulması konularında yeterlikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları, büyük işletmelerin üretim akış ve kontrolü ile kalite kontrol ünitelerinde istihdam edilirler.
KUYUMCULUK
Kuyumculuk; kıymetli metal ve alaşımlarının ergitilerek dökülmesi, plaka veya tel hale getirildikten sonra işlenerek ziynet eşyaları haline getirilmesi,kültürel değerlerimizi ziynet eşyaları üzerine işleyerek hem gelecek kuşaklara miras olarak bırakılması hem de diğer milletlere tanıtılması imkanını sağlayan bir sanattır.
Öğrencilere, el aletleri, soğuk şekillendirme, kaynak, ergitme, santrufuj döküm, model hazırlama, şekillendirme, birleştirme, haddeleme, polisaj, galvona, asitle motif hazırlama, yüzey işlemleri ve üretim teknikleri ile ilgili yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları kendi işyerlerini açabilecekleri gibi kuyumculuk endüstrisinde de çalışabilirler.
LOJİSTİK
Lojistik; satın alma, ithalat, ihracat, depolama, depoda malzeme boşaltma, mal kabul, seçerek ayırma, teslim-tesellüm, paket açma, bölme, istifleme, yerleştirme, yerini değiştirme, yenileme-eksik tamamlama, toplama, ambalajlama, yükleme, stok kontrol, nakliye, araç-kargo takibi konularını kapsar.
Öğrencilere kapsamla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektör ihtiyacına uygun yeterlilikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları yurtiçinde ve yurtdışında lojistik hizmetleri veren resmi ve özel kuruluşlarda istihdam edilebilirler.
MAKİNA
Metallerin el aletleri ve makina ile talaş kaldırılarak yada diğer üretim metodlarıyla işlendiği, şekillendirilip mamül hale getirildiği bir meslek alanıdır.
Öğrencilere, tesviye, vargel, torna, freze, taşlama ve alet bileme, iş kalıbı ve hacim kalıbı hazırlama, kontrüksiyon, CNC, bilgisayar ile metal, döküm ve model uygulamaları ile ilgili temel ve ileri meslekî yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları çeşitli makina ve parçalarını üretebilir, bakım ve onarımını yapabilir, makina ve çeşitli parçaların üretildiği endüstriyel iş kollarında çalışabilirler.
MEKATRONİK
Mekatronik meslek alanı mekanik, elektronik ve algoritmik sistemlerin beraberce dizaynı ve kullanımı ile ilgili bir meslek dalıdır. Makine, kimya,  tıp, tarım, elektrik santralleri, otomotiv sanayi, inşaat ve otomasyon gibi çalışma alanlarını kapsar.
Bu bölüm mezunları; talaşlı üretim makinelerini teknolojik kurallara uygun olarak kullanarak her türlü talaşlı üretim tekniklerini uygulayabilir, mekanik sistemlerin elektronik kumanda düzenlerini tanır, analiz ve tasarımını yapar, eğitimi süresince aldığı bilgi ve beceriler doğrultusunda, iş makineleri, takım ve özel tezgâhları, üretim tesisleri, yardımcı teçhizat ve yapı guruplarının denetimi, devreye alınması ve bakımı gibi iş alanlarında istihdam edilebilirler.
MİKROTEKNİK
Mikroteknoloji, hassas makina ve ölçü aletlerinin imal, bakım ve onarımının yapılmasını kapsar.
Öğrencilere, mekanik, hidrolik, pnömatik, elektro mekanik, elektro kimya, optik, termik, elektronik, dijital elektronik, bilgisayar ile nükleer fizikte kullanılan elemanların ve cihazların tasarım-proje, imalat, programlama, montaj, ölçme ve kalite kontrol, bakım, tamir, ayar, işletme ile ilgili yeterlikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları, bakım ve onarımı hassasiyet gerektiren endüstriyel işlerde çalışabilirler.
MOTOR
Motorculuk; motorlu araçların yapılarını, çalışma tekniğini, ayar bakım ve onarımları ile yenileştirilmelerinin öğretildiği bir meslek alanıdır.
Öğrencilere, motor, tesviye, kaynak, oto elektrik-elektroniği, şasi-aktarma organları, motor ayarları, bakım-servis, yenileştirme ile benzinli ve dizel motor onarımı konularında temel ve ileri meslekî yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, endüstrinin çeşitli kesimlerindeki oto servis istasyonlarında, oto tamirhanelerinde ve benzeri işyerlerinde çalışabilirler.
OTOMATİK KUMANDA
Bu bölümde; elektronik, mekanik, hidrolik ve pnömatik kumanda uygulamalarında çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.
Öğrencilere; dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar, hidrolik ve pnömatik sistemlerle ilgili ortak ve temel eğitim verilmektedir. Üst sınıflarda ise, ileri hidrolik ve pnömatik sistemlerle elektronik kontrol ve kumanda sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ve benzeri endüstriyel uygulamalarla otomatik kumanda, elektronik ölçme ve kontrol sistemlerinin proses kontrol süreçlerine uygulanması ile ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, endüstride otomatik kumanda sistemlerinin uygulandığı alanlarda kolaylıkla istihdam imkanına sahiptirler.
ÖRGÜ TEKNOLOJİSİ
Tabii ve suni liflerden meydana gelen ipliklerin belirli bir prensibe göre bağlantı yapılarak örme yüzeyi oluşturmasına ilişkin meslek dalıdır.
Bu bölümde öğrencilere, ölçü, örgü teknikleri, makine işlemleri, sentetik, doğal ve karışım elyaflardan üretilmiş iplerin örülerek giysileştirilmesi ile ilgili model geliştirme, kalıp hazırlama, seri üretim, moda ve benzeri uygulamalarla meslekî yeterlikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları, tekstilin özellikle örme olmak üzere, konfeksiyon atölye ve fabrikalarında, moda evlerinde çalışabilirler. Kendilerine ait konfeksiyon atölyelerini kurabilirler.
PLASTİK SANATLAR
Plâstik sanatlar, bir olay, düşünce veya duyguyu üç boyutlu ifade etmekte kullanılan güzel sanatların bir alanıdır.
Plastik sanatlar bölümünde okumak için başvuranların; ilköğretim okulu 6. ve 7. sınıflara ait resim dersi başarı ortalamasının en az iyi derecede olması gerekir.
Bu bölümde öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel güzel sanatlar eğitimi ve resim eğitimi ile ilgili ortak ve temel meslek eğitimi verilmekte, ileri sınıflarda ise iki ve üç boyutlu tasarım, resim ve heykel uygulamalarıyla ilgili temel yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, güzel sanatlar ile ilgili ajanslarda ve atölyelerde çalışabilir, özgün sanat çalışmalarını bireysel olarak gerçekleştirebilirler.
PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ENJEKSİYON)
Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadırlar.
Evde ve iş yerlerinde kullandığımız, telefon, televizyon, mutfak eşyası ve parçaları, oyuncak, sandalye, masa, gıda kapları, ilaç kutu kapakları ve öğrenci sıraları  enjeksiyon bölümünde üretilmekte olup, bu bölüm plastik sanayiinin geniş bir alanına hizmet vermektedir.
Bu alanda uygulanan öğretim programlarıyla kalıp ve enjeksiyon makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.
Plastik endüstrisinde Enjeksiyon Teknisyeni olarak görev alabilirler.
PLASTİK TEKNOLOJİSİ (EKSTRUDER ‘SIKIŞTIRMA)
Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, ekstruder  makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır.
Tekstil ve halı sanayi lifleri, pencere-kapı profilleri, çeşitli çaptaki su boruları ekstruder (Sıkıştırma) makinesinde üretilmektedir. Ekstruder (Sıkıştırma) bölümü tekstil, inşaat ve tarım sulama sektörünün temel ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu bölümde kalıp ve ekstruder makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.
Plastik endüstrisinde Ekstruder (Sıkıştırma) Teknisyeni olarak görev alabilirler.
PLASTİK TEKNOLOJİSİ (ŞİŞİRME)
Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, şişirme makinesini kullanma ve üretim yapabilme yeteneğine sahip olmaktadır.
Şişirme bölümü su ve gıdaların şişelenmesi, kozmetik ürünlerin kullanıma hazırlanması, ilaç sanayinde kullanılan şişelerin, seracılıkta kullanılan plastik filmlerin temel ihtiyacını karşılamaktadır.
Bu bölümde Kalıp ve şişirme makinesindeki arızayı tespit edebilen ve arızayı giderebilen teknik elemanlar yetiştirilmektedir.
Plastik endüstrisinde Şişirme Teknisyeni olarak görev alabilirler.
PLASTİK TEKNOLOJİSİ (PLASTİK KALIP)
Bu bölümde öğrenciler tesviyeciliğin temel işlemleri ile birlikte, plastik çeşitlerini çok iyi tanımakta, enjeksiyon, ekstruder, şişirme bölümlerinde kullanılan kalıpları tasarlayıp teknik resimlerini çizebilmektedirler. Kullanılacak plastik türüne göre kalıbın yolluk, dağıtıcı, giriş, kalıp boşluğunu tasarlarlar. Plastiğin ön kurutmasını ve çekmesini, kalıp dayanımını hesap etme yeteneğini kazanırlar.
Plastik endüstrisinde Plastik Kalıp Tasarımı Teknisyeni olarak görev alabilirler.
RADYO TELEVİZYON
Bu bölümde, radyo ve televizyon muhabirliği, ışıklandırma, seslendirme, kameramanlık, senaryo yazımı ve benzeri alanlarda ülkemiz yayın kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu teknik ara insan gücü yetiştirilir.
Öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, bilgisayar ve temel gazetecilikle ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, stüdyo aydınlatma, seslendirme, program çekimi ve yönetimi, kamera teknikleri ile ilgili üretim uygulamaları yaptırılarak meslekî yeterlikler kazandırılır.
Bu bölümden mezun olanlar, radyo-televizyon program yapım ve yönetim veya basın yayın sektörünün diğer alanlarında teknik personel olarak çalışabilirler.
RAYLI SİSTEMLER TEKNOLOJİSİ
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ile diğer raylı ulaşım sistemlerini üreten ve kullanan kamu ve özel sektörün, teknik ve idari ara eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik konuları kapsar.
Öğrencilere; Makine, Elektrik-Elektronik, Yol ve İşletme dallarında kapsamla ilgili teorik ve uygulamalı eğitimlerle sektör ihtiyacına uygun yeterlilikler kazandırılır.
Raylı Sistemler Teknolojisi    mezunları başta Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü olmak üzere, raylı ulaşım sistemi işletmeciliği yapan diğer kurum ve kuruluşlarda da istihdam imkânı bulabilirler.
TEKSTİL
Tekstil bölümü; tekstilin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon alanlarını kapsamaktadır.
Bu bölümde öğrencilere; ilk üç yılda tekstil ile ilgili ortak bilgi ve beceriler kazandırılmakta, dördüncü yılda ise ilgi ve yeteneklerine göre öğrenciler iplik, dokuma, boya-apre, örgü ve konfeksiyon branşlarından birisine yönlendirilmekte ve bu alanlardan birisinden mezun olabilmektedirler.
Bu bölümden mezun olanlar, tekstil endüstrisinin iplik, dokuma, boya-apre, örgü teknolojisi ve konfeksiyon ile ilgili alanlarında istihdam edilirler.
TEKSTİL BOYA-BASKI-DESEN
Bu bölüm; tekstil boya-baskı-desen endüstrisinde kullanılan materyallerin ve boyar maddelerin özelliklerini bilen, işletmelerde kullanılan muhtelif tipteki boya ve baskı makinelerini tanıyan, istenilen deseni üretebilen, renklerini analiz edebilen, hazırlanan desenleri şablona geçirebilen, bu desenleri muhtelif boya grupları ile kumaş baskısını yapabilen, kullandıkları araçların bakımını, kontrol ve ayarlarını yapabilen, işyerinde ahenkli bir çalışma ortamı kurabilen, çalıştığı alandaki yeniliklere açık teknik elemanları yetiştiren bir bölümdür.
Tekstil boya-baskı-desen bölümü mezunları, tekstil endüstrisinin ilgili birimlerinde teknik eleman olarak istihdam edilebildikleri gibi kendi iş yerlerini de açabilirler.
TELEKOMÜNİKASYON
Telekomünikasyon bölümünde, elektrikli ve elektronik haberleşme sistemlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilmektedir.
Öğrencilere, dokuzuncu sınıfta temel elektrik, elektronik, telekomünikasyon ve bilgisayar ile ilgili ortak ve temel eğitim verilir. Üst sınıflarda, santral tekniği, iç ve dış şebeke teknikleri, kramportör, mikro dalga teknikleri, baskı devreler, güç kaynakları ve benzeri haberleşme sistemlerinin kurulması, bakımı, onarımı, işletimi ile ilgili temel ve ileri yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları, telekomünikasyon uygulamalarının yapıldığı her türlü ortamda çalışabilirler, az bir sermaye ile bakım-onarım ve üretici olarak kendi işyerlerini açabilirler.
TIP ELEKTRONİĞİ
Tıp elektroniği bölümü, elektrik, elektronik ve bilgisayarın tıbbi test, kontrol ve ölçüm cihazlarına uygulanarak gerekli ölçümleri yapabilecek ara insan gücü yetiştirilir.
Öğrencilere; temel elektrik, elektronik ve baskı devreleri, güç kaynakları, transistörlü devreler, elektronik, dijital elektronik, tıbbi fizyoloji, bioteknoloji, osilatörler, mikro işlemciler, tıbbi cihazlar bilgisayar uygulamaları ve bilgisayarla devre dizaynı ile PLC sistemleri, nükleer tıp ve X Ray teknikleri konularında yeterlik kazandırılmaktadır.
Bu bölüm mezunları; hastane, sağlık merkezleri gibi tıbbi alet ve cihazların kullanıldığı yerlerde tıbbi cihazların bakım ve onarımı, kullanıma hazır hale getirilmesi ile ilgili işlerde çalışabilirler.
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ VE ELEKTRONİĞİ
Bu bölümde, Uçak ve diğer hava araçlarının  elektronik aksamının  üretim, bakım-onarım ve servis  işlerinde çalışacak teknik ara insan gücü yetiştirilir.
Bu bölümde öğrencilere, temel tesviyecilik işlemleri, motor ve rigging, elektrik, gösterge ve avionics, elektronik ve avionik, uçak elektoniği, bilgisayar uygulamaları ile ilgili olarak işe giriş seviyesinde meslekî yeterlilikler kazandırılır.
Bu bölüm mezunları, sivil ve askeri amaçlı uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrika ve işyerlerinde çalışabilirler.
UÇAK BAKIM TEKNİSYENLİĞİ (GÖVDE-MOTOR)
Bu bölümde uçak motor ve gövdelerinin bakım, onarım ve servis hizmetlerinde çalışacak  teknik ara insan gücü yetiştirilir.
Bu bölümde öğrencilere, temel uçak gövde ve yapısı, uçak elektrik sistemleri, uçak motorları, uçak sistemleri, rigging, gösterge sistemleri, uçak motorlarının bakım ve testi ile avionics uygulamaları  ile ilgili olarak Uluslararası Ortak Havacılık Kuralı Olan JAR 66 ' ya göre eğitim verilir.
Bu bölüm mezunları, uçak ve hava araçlarının üretim, bakım ve onarımının yapıldığı fabrikalar ile sivil ve askeri amaçlı hava taşımacılığı sektörlerinde çalışabilirler.
YAPI RESSAMLIĞI
Yapı ressamlığı; mimar ve mühendislere yardımcı olan tasarlanmış projenin çizilmesi, projenin okunup detay resimlerinin çizilmesi konularını içine alan bir meslektir.
Öğrencilere, temel işlemler, yapı elamanları çizimi, yığma yapı projesi, yapı projesi, mimari proje, statik proje, maket, ozalit ile ilgili ortak ve ileri meslekî yeterlikler kazandırılmaktadır.
Bu bölümü bitiren öğrenciler inşaat sektöründe, mimarlık ve mühendislik bürolarında ve bayındırlık ile ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma imkanına sahiptirler.KIZ TEKNİK ÖĞRETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI OKULLAR
VE BU OKULLARDA UYGULANAN ALANLAR/BÖLÜMLER
ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİ
İlköğretim okulu üzerine öğrenim veren Anadolu meslek liselerinin öğretim süresi 4 yıldır. Bu okullarda, orta öğretim düzeyinde ortak bir genel kültür kazandırmayı amaçlayan genel kültür dersleri ile birlikte öğrencileri hayata, iş alanlarına ve yüksek öğretime hazırlayan programlar uygulanmakta, meslek alanlarının gerektirdiği seviyede yabancı dil ve meslekî formasyon verilmektedir.
Anadolu meslek liselerinde İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin öğretimi yapılmaktadır.
Anadolu meslek liselerine, merkezi sistemle yapılan Orta Öğretim Kurumları Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı ile öğrenci alınmaktadır.
Bu okullarda uygulanan programlar;
 
1-Ağırlama ve Gıda Teknolojisi (*)
    -Gıda Analizi Dalı
    -Kat Hizmetleri Dalı
    -Kurum Beslenmesi Dalı
    -Mutfak Hizmetleri Dalı
    -Servis Hizmetleri Dalı
2-Ayakkabı Teknolojisi (*)
    -Ayakkabı Tasarımı Dalı
    -Ayakkabı Üretimi Dalı
3-Bilgisayar
4-Büro Yönetimi ve Sekreterlik (*)
    -Hukuk Sekreterliği Dalı
    -Mali Sekreterlik Dalı
    -Tıp Sekreterliği Dalı
    -Yönetici Sekreterliği Dalı
5-Cam İşlemeciliği (*)
    -Cam İndirme Dalı
    -Cam Şekillendirme Dalı
    -Tezyinat Dalı
    -Vitray Dalı
6-Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
7-Elektronik
8-El Sanatları Teknolojisi (*)
    -Deri Aksesuarları Dalı
    -Dokuma Dalı
    -El İşlemeleri Dalı
    -Makine İşlemeleri Dalı
    -Yapma Bebek Dalı
9-Fotoğrafçılık (*)
-Basın Fotoğrafçılığı Dalı
-Fotoğraf Laboratuar Hizmetleri Dalı
-Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı Dalı
-Tanıtım Fotoğrafçılığı Dalı
10-Grafik Tasarım
    -Yardımcı Grafiker Dalı
11-İç Mekân Tasarım (*)
    -İç Mekan Düzenleme Dalı
    -Mobilya Teknik Ressamı Dalı
    -Montaj-Kontrol Dalı
    -Müşteri Temsilcisi Dalı
12-Kuyumculuk Teknolojisi (*)
    -Takı Tasarımı Dalı
    -Takı Üretimi Dalı    13-Organizasyon Hizmetleri
    -Fuar Elemanı Dalı
    -Mekan Düzenleme Elemanı Dalı
    -Organizasyon Elemanı Dalı
14-Resim
15-Restorasyon
16-Seyahat Acenteciliği (*)
    -Operasyon Dalı
    -Rezervasyon Dalı
17-Seramik (*)
    -Çini İşlemeciliği Dalı
    -Dekorcu Dalı
    -Modelci-Kalıpçı Dalı
    -Seramik Laborantı Dalı
    -Seramik Şekillendirici Dalı
18-Süs Bitkileri (*)
    -Çiçekçilik Hizmetleri Dalı
    -Dış Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Dalı
    -İç Mekan Bitkileri Yetiştiriciliği Dalı
    -Kesme Çiçek Yetiştiriciliği Dalı
    -Peyzaj Bahçıvanlığı Dalı
19-Tekstil (*)
    -Dokuma Dalı
    -İplik Dalı
    -Kalite Kontrol Dalı
    -Örme Dalı
    -Tekstil Tasarım Dalı
    -Terbiye Dalı
20-Tekstil Konfeksiyon (*)
    -Çocuk Giysi Tasarım Dalı
    -Çorap Örme Dalı
    -Deri Konfeksiyon Dalı
    -Dokuma Yüzey Konfeksiyon Dalı
    -Düz Örme (Triko) Konfeksiyon Dalı
    -Erkek Giysi Tasarım Dalı
    -Erkek Terziliği Dal
    -Ev Tekstili Konfeksiyon Dalı
    -Kadın Giysi Tasarım Dalı
    -Kalıp Dalı
    -Kalite Kontrol (Üretim Deneticisi) Dalı
    -Kesim Dalı
    -Moda-Evi Butik (Kadın Terziliği) Dalı
    -Yuvarlak Örme Konfeksiyon Dalı
21-Yat Kaptanlığı
22-Yaşlı Hizmetleri     

Öğrenciler; yanında (*) işareti olan alanlarda; ihtiyaç belirleme çalışmaları sonrasında okul tarafından belirlenecek dal yada dallardan birine yönlendirilecektir.
ANADOLU KIZ MESLEK LİSELERİNDE UYGULANAN PROGRAMLAR

AĞIRLAMA VE GIDA TEKNOLOJİSİ
Ağırlama ve Gıda Teknolojisi, bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile özel meslekî bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, iyi iletişim kurabilen, teknolojiyi kullanabilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri kullanarak üretim yapan ve bunları pazarlayan, alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kalitede hizmet sunabilen, kendi iş yerini kurma düşüncelerini faaliyete geçirmeyi planlayan ve kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Servis Hizmetleri, Kat Hizmetleri, Mutfak Hizmetleri, Kurum Beslenmesi, Gıda Analizi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.
AYAKKABI TEKNOLOJİSİ
Ayakkabı Teknolojisi sektöründe ayakkabı imalathaneleri, fabrikalar vb. kurum ve kuruluşların hizmet amacına uygun olarak tasarımı yapılan ayakkabı modelinin profil ve stampasının çıkarılarak ayakkabı haline getirilinceye kadar ki aşamalarından ve kalitesinden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Ayakkabı Tasarımı, Ayakkabı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sektörde tasarım ve üretim bölümlerinde teknik eleman olarak çalışılabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
BİLGİSAYAR
Çağın gerektirdiği ve her alanda kullanıma giren bilgisayarın yapısını bilen, montaj düzeyinde bilgisayar üretimi yapabilen, hizmet ve üretim sektörlerinin sorunlarına bilgisayarlı çözümler getiren, eğitim ve destek hizmeti sağlayan, bilgisayar donanım-yazılım bütünlüğünü bilen, alanı ile ilgili yenilikleri takip eden kaliteden sorumlu teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanı başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
Kamu ve özel sektöre ait kurum ve iş yerlerindeki bürolarda gündelik faaliyetleri yerine getiren, sekreterya hizmetlerini koordine eden, iletişim akışını sağlayan ve bunu denetleyen, iletişimin farklı ortam, durum ve kişilerle nasıl kurulacağını belirleyen, iletişim ve bilgi teknolojisi konusunda gelişmeleri takip eden, sektörün istediği kalitede hizmet sunabilen teknik eleman yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Yönetici Sekreterliği, Tıp Sekreterliği, Hukuk Sekreterliği, Mali Sekreterlik dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel sektöre ait bürolarda sekreter olarak çalışabilirler.
CAM İŞLEMECİLİĞİ
Geleneksel Cam İşlemeciliği kültürümüz ile teknolojinin getirdiği imkanları, cam malzemenin üretimi ile süslemeciliği için sentez yaparak, uygulayabilen teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Cam İndirme, Cam Şekillendirme, Tezyinat, Vitray dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
Çocuk gelişimi ve eğitiminin önemini benimseyen, 0-12 yaş çocuklarının gelişim özelliklerini tanıyıp, alışkanlık ve gereksinimleri konusunda bilgi kazanmış olan, onların sorunlarını giderici önlemler alabilen, özel eğitime gereksinim duyan çocukları tanıyıp, bu çocuklar için uygun eğitim ortamını düzenleyebilen, anne sağlığı konusunda bilinçli olan, 0-12 yaş çocuklarında görülebilen hastalıkların belirtilerini, korunma yollarını ve bakımını bilen, ilk yardım konusunda bilgi-beceri kazanan, okulöncesi eğitim kurumlarında program hazırlayıp uygulayabilen, bu çocukların gelişim düzeylerine ve gelişen teknolojiye uygun eğitici oyuncaklar hazırlayabilen, kullandığı makine, araç-gerecin basit bakım ve onarımını yapabilen, çalıştığı iş yerinde günlük menü ve yiyecekleri ilkelerine uygun hazırlayabilen, kendi alanındaki meslekî ve teknik becerilerini kullanarak iş yerinde ve çevresindeki sorunları çözümleyebilen, teknolojik gelişmelere açık, girişimci, problem çözme becerisine sahip, çevresiyle uyumlu ilişkiler kurabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alandan teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler. Okulöncesi eğitimi kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler.
ELEKTRONİK
Elektronik araçlar üreten işletmelerin çeşitli kısımlarında radyo alıcıları, vericileri, ses frekans tekniği, televizyon, mikrodalga, radar, endüstriyel elektronik, bilgisayar, tıp elektroniği vb. konularda çalışabilen teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, iş alanlarının elektronik ile ilgili bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendilerine ait elektronik bakım ve tamir atölyeleri kurabilirler.
EL SANATLARI VE TEKNOLOJİSİ
El Sanatları ve Teknolojisi alanı, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayabilen, dallarla ilgili bilgisayar destekli teorik ve pratik bilgileri öğrenip, teknolojik gelişmelerle alanları arasındaki ilişkiyi kurabilen, geleneksel el sanatlarını koruyup yaşatabilen, çağın ihtiyaçlarına göre ürünler tasarlayan ve üretebilen, çalıştığı alandaki yenilikleri izleyen, yorumlayan ve uygulayan teknik elemanlar yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Dokuma, Deri Aksesuarları, Yapma Bebek, El İşlemeleri, Makina İşlemeleri dallarından biriri başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler. Sanayi ve hizmet sektörünün kamu ve özel kurumlarında teknik eleman olarak çalışabilirler veya iş yeri açabilirler.
FOTOĞRAFÇILIK
Basın-yayın, tanıtım sektörü ve günlük yaşamın her alanında kullanılan fotoğrafı bilen, fotoğraf makinelerini ve gerekli malzemeleri kullanarak fotoğraf çekebilen karanlık oda ve laboratuvar makinelerini kullanarak banyo baskı işlemlerini yapabilen ve alanı ile ilgili yenilikleri takip ederek fotoğraf alanındaki dijital gelişmelere uyum sağlayabilen niteliklerde teknik eleman yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Basın Fotoğrafçılığı, Portre ve Özel Gün Fotoğrafçılığı, Tanıtım Fotoğrafçılığı, Fotoğraf Laboratuvar Hizmetleri dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, kamu ve özel kesime ait iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
GRAFİK TASARIM
Grafik Tasarım; ürüne dönüştürülmesi istenen bir işin, problem tanımından yada gereksiniminden başlayarak, tasarlama aşamalarında, teknolojinin olanaklarını kullanabilen, meslekî bilgi ve becerileri ile çağın gerektirdiği üretimi yapıp pazarlayabilen, kendi iş yerini kurabilen, sektörün beklentileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen, iş yerinde ve çevresiyle uyum içerisinde çalışabilen nitelikli bireyleri yetiştiren alandır.
Bu alanın; Yardımcı Grafiker dalını başarı ile bitirerek, teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler yabancı dil bilirler, görsel medya, basın-yayın, bilgisayar teknolojileri, fotoğraf, sinema, film, multimedya, matbaacılık, grafik tasarım ve reklam ajansları ile tanıtım ve reklam sektöründe tasarım bölümlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya kendi iş yerlerini açabilirler.
İÇ MEKÂN TASARIMI
Alanındaki gelişmeleri takip ederek araştırabilen, problem çözebilen, çevreye duyarlı, girişimci, alanı ile ilgili araç gereçleri zamanında ve doğru olarak kullanabilen, görsel anlatım teknikleri ile insan ve mekan ilişkisini kurabilen ve iç mekanlara özgü tasarımlar yapabilen, projeler üretebilen, sunum yapabilen, müşteri ilişkileri kurabilen, satış sonrası hizmetleri yürütebilen teknik elemanları yetiştiren bir alandır.
Bu alanın İç Mekan Düzenleme, Mobilya Teknik Ressamı, Montaj-Kontrol, Müşteri Temsilcisi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, mimarlık bürolarında, mobilya üretimi yapan sektörde, iç mekanda kullanılan süsleyici unsurların üretimini yapan iş yerlerinde teknik olarak çalışabilir veya iş yeri açabilir.
KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ
Gelişen kuyumculuk sektörünün tasarımı ve üretim boyutunda yer alacak, tasarlayan, üreten, ürettiğini pazarlayan teknik elemanları yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Takı Tasarımı ve Takı Üretimi dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.
ORGANİZASYON HİZMETLERİ
Sürekli gelişen ve değişen günümüzde organizasyon hizmetleri alanı; bireylere temel bilimleri içeren bilgi ve beceriler ile organizasyon sektöründeki mesleklere ilişkin özel meslekî bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra; çağdaş teknolojiyi kullanabilen, problem çözebilen, alanında kazandığı bilgi ve becerileri doğru kullanarak alanı ile ilgili sektörün ihtiyaç duyduğu kaliteli ürün ve hizmet sunabilen, organizasyon tekniğine uygun ve yaratıcı üretim yapan ve kaliteden sorumlu teknik elemanları yetiştiren bir alandır.
Bu alanın Fuar Elemanı, Mekan Düzenleme Elemanı ve Organizasyon Elemanı dallarından birini başarı ile tamamlayarak teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler, yabancı dil bilirler, özel sektörde çalışabilir veya iş yeri açabilir.
RESİM
Görsel sanatların önemli alanlarından biri olan resim disiplinli bir gözlemle, yaratıcılığın temeli olan sezgi yoluyla araştırıcı, yaratıcı ve yapıcı güçleri geliştirmeyi, nesneleri ve nesneler arasındaki ilişkileri yorumlayabilme becerisi kazanmış, kendisini ve içinde yaşadığı dünya ile  ilişkilerini anlatabilen, sanatın doğasını ve mantığını sezdirecek gerekli sanat kültürünü kazanmış yenilikleri ve gelişmeleri izleyebilen, teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, edindikleri sanat birikimleri ile sanatsal çabalarını serbest olarak sürdürebilir veya ilgili atölye ve iş yerlerinde teknik eleman olarak çalışabilir veya iş yeri açabilirler.
RESTORASYON
Korunması gereken taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının geçirdikleri fiziksel ve kimyasal değişimlerin analizini yapabilen, eserlerin yapıldığı devrin üslup, renk ve desen özelliğine göre restorasyonunu yapabilecek bilgi ve beceriye sahip teknik elemanlar yetiştiren bir bölümdür.
Bu bölümden teknisyen unvanı ile mezun olan öğrenciler; yabancı dil bilirler, ilgili kamu kuruluşlarında ve özel sektörde eski eserlerin onarımı, bakım